ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
630921000003
Performances of SDCM and DCM walls under deep excavation in soft clay: Field tests and 3D simulations
SOILS AND FOUNDATIONS
Panich Voottipruex
02/12/2562 - 02/12/2562
1728-1739
0.02