ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
641004000019
Digital Publishing Production Processes for Education
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY
Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
Chaiwat Garnrunsri
01/01/2563 - 31/01/2563
1
57-61
1.00