ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - อื่นๆ
641004000020
The Multi-Level Data Exchange with Representational State Transfer on Service-Oriented Architecture
INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE LEARNING AND COMPUTING
Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
Mr.WORRAPONG NUAM-IN
01/01/2563 - 31/01/2563
1
38-43
0.80