ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
641004000021
System Design of a Student Relationship Management System Using the Internet of Things to Collect the Digital Footprint
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY
Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk

Nualsri Songsom
01/03/2563 - 31/03/2563
3
222-226
1.00