ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641004000023
The Devlopment Control System Digital Signage on the BUS via IOT Technology
The 10th BENJAMITRA Network National & Internation Thai North-Chiang Mai University, Chiang Mai, ThailandHigher Education Institutions : Empowering Towards Sustainable North-Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
Prachayanun Nilsonk
01/05/2563 - 31/05/2563
0.40