ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
641004000024
The Professional Experience Transfer Moded from the Prediction of an Intelligent Portfolio Using Service Agents
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY
Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
Mr.SITTIDAT KITTIRIYAKARN
01/06/2563 - 30/06/2563
6
428-434
1.00