ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - อื่นๆ
641004000028
Smart Bus Management System Architecture Using Mesh App and Service Architecture
JOURNAL OF SOFTWARE
Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk

Surachet Sangkhapan
01/09/2563 - 30/09/2563
5
130-137
0.80