ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
641004000029
Synthesis of Vocational education College Transformation Process toward High-Performance Digital Organization
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY
Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
Thanasarn Rujira
01/11/2563 - 30/11/2563
11
832-837
1.00