ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
641004000031
Immersive Technology for Medical Education: Technology Enhance Immersive Learning Experiences
SIRIRAJ MEDICAL JOURNAL
Panita Wannapiroon
Mathuwan Srikong
01/01/2563 - 31/12/2563
3
265-271
1.00