ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
641004000035
The Development of an Intelligent Multilevel Item Bank Model for the National Evaluation of Undergraduates
UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH
Pallop Piriyasurawong
Mr.SATIEN JANPLA
01/01/2563 - 31/12/2563
9
4163-4172
1.00