ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641004000039
Lorentz Forces Effects on the Interactions of Nanoparticles in Emerging Mechanisms with Innovative Approach
Symmetry 2020
Phatiphat Thounthong
Poom Kumam
15/10/2563 - 15/10/2563
12(10)
1.00