ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641004000041
Differential Flatness-Based Cascade Energy/Current Control of Battery/Supercapacitor Hybrid Source for Modern e–Vehicle Applications
Mathematics 2020
Phatiphat Thounthong
Nicu Bizon
Burin Yodwong
02/03/2563 - 02/03/2563
8(5)
1.00