ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641005000002
Lyapunov function-based improved switching command for a boost converter with an inductor–capacitor input filte
IET Power Electronics
Matheepot Phattanasak
01/01/2563 - 31/12/2563
17
3940-3953
1.00