ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641005000007
One-Sixteenth Spherical Homogeneous Dielectric Lens Antenna on Metal Corner Reflector for High-Gain Radiation With Size Reduction
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters
Kittisak Phaebua
Titipong Lertwiriyapapra
Danai Torrungrueng
01/03/2563 - 01/03/2563
3
1.00