ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641005000008
Two-Dimensional Multi-Ring Dielectric Lens Antenna to Radiate Fan-Shaped Multi-Beams With Optimum Adjacent-Beam Overlapping Crossover by Genetic Algorithm
IEEE Access
Titipong Lertwiriyapapra
Danai Torrungrueng
24/04/2563 - 24/04/2563
1.00