ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641005000010
Second law analysis with effects of Arrhenius activation energy and binary chemical reaction on nanofluid flow
Scientific Reports
Phatiphat Thounthong
Poom Kumam
01/12/2563 - 01/12/2563
1
1.00