ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000093
วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์โดยใช้ CCCFTA เพียงตัวเดียวและใช้ อุปกรณ์พาสซีฟแบบต่อลงกราวนด์
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
นายศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
01/01/2560 - 30/04/2560
25
1
45-52
0.80