ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
641005000017
A Double Layer FSS Reflector using Interdigital Split Ring Resonators for LTE and WLAN Systems
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Power, Energy and Innovation (ICPEI 2020)
Pongsathorn Chomtong
14/10/2563 - 16/10/2563
0.40