ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
641005000018
วิธีวิเคราะห์ประสิทธิภาพปั๊มน้ำแบบจุ่ม ขณะใช้งานภาคสนาม
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43
นายภัควี หะยะมิน
28/10/2563 - 30/10/2563
0.20