ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
641005000022
Development of Positive Thinking Repository by Improving Growth Mindset through Project-Based Learning in a Digital Environment
ICIET 2020, ICIET 2020: Proceedings of the 2020 8th International Conference on Information and Education TechnologyOkayama, Japan
Suthida Chaichomchuen
28/03/2563 - 30/03/2563
0.40