ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
641005000026
Activation of Kaolin Geopolymerization with Sodium Hydroxide
การประชุมวิชาการครุศาสตร์ อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
Panich Voottipruex
Sayam Kamkhuntod
Mr.SIRIPHAT MANEEKEAW
25/03/2563 - 25/03/2563
0.40