ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641006000001
Dual-Band Metamaterial Based on Jerusalem Cross Structure With Interdigital Technique for LTE and WLAN Systems
IEEE Access
Pongsathorn Chomtong
01/01/2563 - 31/12/2563
21565-21572
1.00