ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641006000003
Computational approach to dynamic systems through similarity measure and homotopy analysis method for renewable energy
Crystals
Phatiphat Thounthong
Poom Kumam
12/12/2563 - 12/12/2563
1086
1-25
1.00