ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
641006000004
Intelligent Machine Learning Techniques for Condition Assessment of Power Transformer
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Power, Energy and Innovation (ICPEI 2020)
Nichamon Poonnoy
14/10/2563 - 16/10/2563
0.40