ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641006000005
Design and control of permanent magnet assisted synchronous reluctance motor with copper loss minimization using MTPA
sciendo Journal of ELECTRICAL ENGINEERING
Phatiphat Thounthong
Nicu Bizon
Poom Kumam
01/01/2563 - 31/12/2563
1
11-19
1.00