ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
641006000009
Determination of optmum Strength of red soil and mixed soil using soil-cement (S/C) mix ratio.
Lowland Technology International.
Panich Voottipruex
01/01/2563 - 31/12/2563
22(1)
147-158
1.00