ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - อื่นๆ
641006000010
Bagasse ash–fly ash-geopolymer-treated soft Bangkok clay as subgrade material
Environmental Geotechnics, Ahead of Print.
Panich Voottipruex
03/01/2563 - 03/01/2563
0.80