ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - อื่นๆ
641006000011
Improvement of Soft Bangkok Clay using Kaolin-Quick Lime Geopolymer.
Lowland Technology International.
Panich Voottipruex
Mr.SIRIPHAT MANEEKEAW
14/07/2563 - 14/07/2563
53-59
0.80