ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641006000012
Construction of exact traveling wave solutions of the Bogoyavlenskii equation by (G/G,1/G)-expansion and (1/G )-expansion techniques
RESULTS IN PHYSICS
Phatiphat Thounthong
01/12/2563 - 31/12/2563
19
1.00