ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641006000013
Theoretical and numerical investigation of entropy for the variable thermophysical characteristics of couple stress material: Applications to optimization
ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL
Phatiphat Thounthong
01/12/2563 - 31/12/2563
6
4365-4375
1.00