ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641006000014
Analysing time-fractional exotic options via efficient local meshless method
RESULTS IN PHYSICS
Phatiphat Thounthong

01/12/2563 - 31/12/2563
1.00