ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641006000015
Generalized Unsteady MHD Natural Convective Flow of Jeffery Model with ramped wall velocity and Newtonian heating; A Caputo-Fabrizio Approach
CHINESE JOURNAL OF PHYSICS
Phatiphat Thounthong
01/12/2563 - 31/12/2563
849-865
1.00