ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641006000018
Radiative heat transfer enhancement in MHD porous channel flow of an Oldroyd-B fluid under generalized boundary conditions
PHYSICA SCRIPTA
Phatiphat Thounthong
Poom Kumam
01/11/2563 - 30/11/2563
11
1.00