ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641006000019
Generalized thermoviscoelastic model with memory dependent derivatives and multi-phase delay for an excited spherical cavity
PHYSICA SCRIPTA
Phatiphat Thounthong
01/11/2563 - 30/11/2563
11
1.00