ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641006000021
Utilization of hall current and ions slip effects for the dynamic simulation of peristalsis in a compliant channel
ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL
Phatiphat Thounthong
01/10/2563 - 31/10/2563
5
3609-3622
1.00