ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641006000022
Numerical study of integer-order hyperbolic telegraph model arising in physical and related sciences
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS
Phatiphat Thounthong
01/09/2563 - 30/09/2563
9
1.00