ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641006000025
A new analytical approach for the research of thin-film flow of magneto hydrodynamic fluid in the presence of thermal conductivity and variable viscosity
ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK
Phatiphat Thounthong
Poom Kumam
01/08/2563 - 31/08/2563
2
1.00