ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641006000026
Analysis and numerical simulations of fractional order Vallis system
ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL
Phatiphat Thounthong
01/08/2563 - 31/08/2563
4
2591-2605
1.00