ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641006000027
Soret, Dufour, and activation energy effects on double diffusive convective couple stress micropolar nanofluid flow in a Hall MHD generator system
AIP ADVANCES
Phatiphat Thounthong
Poom Kumam
01/07/2563 - 31/07/2563
7
1.00