ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
641006000030
Unsteady MHD carbon nanotubes suspended nanofluid flow with thermal stratification and nonlinear thermal radiation
ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL
Phatiphat Thounthong
Poom Kumam
01/06/2563 - 30/06/2563
3
1557-1566
1.00