ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
610710000002
Three-dimensional numerical analysis of a DCM column-supported highway embankment
COMPUTERS AND GEOTECHNICS
Panich Voottipruex
01/02/2559 - 01/02/2559
42-56
1.00