ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
610717000027
Comparative study on wear particle colour classifications using various machine learning algorithms
Applied Mechanics and Materials
Peerawat Nunthavarawong
01/06/2557 - 30/06/2557
-
347-351
1.00