ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
610718000010
First CFOA-based explicit-current output quadrature sinusoidal oscillators using grounded capacitors
International Journal of Electronics
Montree Siriprachyanun
01/02/2556 - 28/02/2556
2
259-273
1.00