ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
620701000049
Personality learning analytics system in intelligent virtual learning environment
6th International Conference on Information Technology: IoT and Smart City, ICIT 2018; Hong Kong; Hong Kong;
Prachayanun Nilsonk
29/12/2561 - 31/12/2561
0.40