ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
641006000029
Modeling and Control of Multiphase Interleaved Fuel-Cell Boost Converter Based on Hamiltonian Control Theory for Transportation Applications
IEEE TRANSACTIONS ON TRANSPORTATION ELECTRIFICATION
Phatiphat Thounthong
Nicu Bizon
Burin Yodwong
01/06/2563 - 30/06/2563
2
519-529
1.00